Verzoek om handhaving geur- en geluidoverlast

Gepubliceerd op 08 januari 2018

Verzoek om handhaving geur- en geluidoverlast

Met het schrijven van deze column wil ik aandacht vragen voor de uitspraak van 18 december 2017 van de rechtbank Gelderland. Het gaat hier om een verzoek tot handhaving voor geur- en geluidoverlast veroorzaakt door afzuiginstallaties van restaurants onder een appartementencomplex.

De volgens mij belangrijke punten zijn:

  1. De rechter vindt dat ondanks dat voldaan wordt aan artikel 3.103 eerste lid van de Activiteitenregeling milieubeheer er mogelijkheden tot handhaving voortvloeien uit het vierde lid van dat artikel wat voorziet in de mogelijkheid van maatwerkvoorschriften. Met andere woorden ook al wordt de afgezogen dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen naar de buitenlucht geëmitteerd en ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd, dan nog staat niets in de weg om indien noodzakelijk te handhaven door middel van een maatwerkvoorschrift;
  2. De rechter wijst op het belang van artikel 5.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de mogelijkheid wordt gegeven aan het bevoegd gezag een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang ook te laten gelden voor een eventuele koper of opvolger;
  3. De rechter vindt dat het bevoegd gezag in deze kwestie niet heeft gehandeld conform artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, omdat zij niet heeft onderzocht (of laten onderzoeken) of sprake is van overschrijding van de NSG-richtlijn en de Vercammen-curve voor wat betreft laagfrequent geluid. Dit is bijzonder en in veel verzoeken tot handhaving bruikbaar voor de belanghebbenden die klagen. Ter verduidelijking; men weet niet of er sprake is van overschrijding, maar enkel het feit dat dit niet onderzocht is leidt al tot gegrondverklaring van het beroep!
  4. Volgens mij geeft artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit milieubeheer tegenwoordig ook nog de mogelijkheid aan het bevoegd gezag om op grond van lid 2 van dit artikel een geuronderzoek te eisen.

Over de schrijver

Gerard Leeman

Gerard Leeman

Gerard Leeman is zelfstandig ondernemer, verzorgt opleidingen op het gebied van omgevingsrecht en ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Hij schrijft regelmatig scherpe columns voor branchewebsites en een krant waarbij hij met de nodige dosis humor zijn mening geeft over uiteenlopende zaken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: