Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139

Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Gepubliceerd op 03 februari 2019

Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Beweiden of niet kan van belang zijn om vast te stellen of de exploitant van een melkrundveehouderij voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Als een huisvestingssysteem inclusief beweiden is gemeld of vergund, moet het bevoegd gezag dus nagaan of daadwerkelijk sprake is van beweiden.

Besluit emissiearme huisvesting veehouderij

Op 1 april 2008 trad het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij in werking. Dit besluit bevatte onder andere een maximale ammoniakemissiewaarde voor melkrundvee. Om bij de bouw van een nieuwe stal aan deze waarde te voldoen, kozen veehouders voor beweiden. Uit de toelichting op de Regeling ammoniak en veehouderij van 21 april 2002 (Stcrt. 2002, nr. 82) volgt wat met beweiden wordt bedoeld: “onbeperkt weiden, beperkt weiden en siëstabeweiding - beweidingsystemen, waarbij het vee gedurende een aantal maanden een substantieel deel van de dag buiten het dierenverblijf is”.

Besluit emissiearme huisvesting

Op 1 augustus 2015 trad het Besluit emissiearme huisvesting in werking als opvolger van het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij, dat op genoemde datum werd ingetrokken. Het Besluit emissiearme huisvesting bevat eveneens (aangescherpte) maximale ammoniakemissiewaarden voor melkrundvee. Vanaf genoemde datum kan bij de bouw van een nieuwe stal kan niet meer met beweiden worden volstaan, maar moet worden gekozen voor een emissiearm huisvestingssysteem.

Toezicht

De praktijk laat zien dat het toezicht bij melkrundveehouderijen op het voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting als lastig wordt ervaren. Dit komt door het gegeven dat in dit besluit de maximale ammoniakemissiewaarde voor bestaande stallen hoger is voor melkrundvee dat wordt beweid ten opzichte van het (ingetrokken) Besluit emissiearme huisvesting veehouderij. Ter toelichting hierop het volgende.

Bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting bevat drie kolommen. Kolom A geldt (onder andere) voor een bestaande stal voor melkrundvee dat is opgericht na 1 april 2008 en uiterlijk op 30 juni 2015. Op grond van het ingetrokken Besluit emissiearme huisvesting veehouderij werd hier aan voldaan door bij de bouw van een traditionele stal toepassing te geven aan beweiden. Een bestaande, traditionele stal in combinatie met beweiden voldoet niet aan de maximale ammoniakemissiewaarde voor melkrundvee in kolom A, omdat deze waarde geen rekening houdt met beweiden. Echter, in het Besluit emissiearme huisvesting is voor bestaande, traditionele stallen voor melkrundvee, in combinatie met beweiden, overgangsrecht opgenomen. Het gaat dan om stallen die tussen 1 april 2008 en uiterlijk op 30 juni 2015 zijn opgericht. In het kader van toezicht geldt voor deze stallen dat de exploitant van het betreffende melkrundveehouderij moet aantonen dat hij aan beweiden doet, waarbij geldt dat het melkrundvee gedurende een aantal maanden per jaar een substantieel deel van de dag buiten de stal is. Kan hij dat niet, dan is sprake van een overtreding van het Besluit emissiearme huisvesting.

Op de site van Infomil worden handvatten aangereikt om vast te stellen of aan beweiden wordt voldaan.

Over de schrijver


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php on line 245
Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: