Toename ammoniakemissie: belangrijke nadelige gevolgen?

Gepubliceerd op 01 februari 2017

Toename ammoniakemissie: belangrijke nadelige gevolgen?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) verleend voor een uitbreiding van een veehouderij met biologisch houden van varkens. Ondanks een (forse) toename van de ammoniakemissie is voorafgaand aan vergunningverlening niet besloten tot het laten opstellen van een milieueffectrapport.

De door de veehouderij gevraagde omgevingsvergunning wordt op grond van artikel 5.13b, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht geweigerd als het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De gemeente stelt zich op het standpunt dat een toename van ammoniakemissie met 2.825 kg, ondanks ligging van de veehouderij in een zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar (natuur)gebied, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Dit standpunt wordt ingegeven doordat aan het gestelde in artikel 3.114, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan. Dit artikel houdt kortweg in dat een uitbreiding van een veehouderij met biologisch houden van varkens in genoemde zone is toegestaan.

Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt artikel 3.114, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het licht van milieueffectbeoordeling genuanceerd. Deze nuance ligt opgesloten in artikel 5.13b, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, omdat de gemeente bij de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) gehouden is te beoordelen of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn. Deze beoordeling staat los van de toets of (in dit geval) aan artikel 3.114, eerste lid, aanhef en onderdeel d, van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan.

Uitspraak van 1 februari 2017, http://bit.ly/2krptUW.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: