Rechten melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 12 december 2018

Rechten melding Activiteitenbesluit

Wanneer ontstaat het recht om het gemelde veebestand te houden in gevallen waarin de veehouderij geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? 
 
Bestaande rechten 
Het vaststellen van bestaande rechten is om meerdere redenen van belang. Denk hierbij aan het vastleggen van de referentiesituatie bij milieueffectbeoordeling of het beoordelen van een geuroverbelaste situatie. De rechtbank Oost-Brabant heeft in een uitspraak van 6 april 2018 een aantal mogelijkheden besproken hoe bestaande rechten kunnen worden vastgesteld in het geval van een ingediende melding ingevolge het Activiteitenbesluit. 
 
Rechten op het moment van indiening of aanvaarding 
Verkrijgt de indiener van een melding rechten op het moment van indienen van een melding die in overeenstemming is met het Activiteitenbesluit of het moment van aanvaarding van een dergelijke melding?  
Het indienen van een melding is op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit verplicht bij het oprichten of veranderen van een inrichting, maar indiening geeft niet tevens het recht om op te richten of te veranderen. Dit recht wordt gegeven door het Activiteitenbesluit zelf (door te voldoen aan de regels van dit besluit). 
De mededeling van het bevoegd gezag dat een ingediende melding is aanvaard, brengt volgens vaste jurisprudentie geen rechtsgevolgen met zich. Gelet hierop kan aan de aanvaarding van een melding geen rechten worden ontleend. 
 
Rechten op het moment van feitelijke uitvoering 
Een redelijke uitleg van het Activiteitenbesluit brengt met zich dat op het moment waarop uitvoering wordt gegeven aan een melding, met inachtneming van de regels van dit besluit, rechten ontstaan. Het ontlenen van rechten aan een niet tot uitvoering gebrachte melding heeft als ongewenst effect dat milieuruimte wordt geclaimd zonder dat er gebruik van is gemaakt. 
 
Voorheen vergunningplichtige inrichtingen 
De rechtbank maakt op vorenstaande een uitzondering voor bedrijven die vóór 1 januari 2013 vergunningplichtig waren en sindsdien onder het Activiteitenbesluit vallen. Het voor 1 januari 2013 vergunde recht blijft in die gevallen behouden, ook als is de vergunning op genoemde datum van rechtswege vervallen. 

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: