Mestscheiding en het Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 05 oktober 2015

Mestscheiding en het Activiteitenbesluit

Steeds meer veehouders schaffen een mestscheider aan om mest in voldoende mate af te kunnen zetten of nuttig te kunnen toepassen (boxstrooisel). Waar in het Activiteitenbesluit is deze activiteit geregeld?

Bij mestscheiding wordt drijfmest vanuit de mestkelder aangevoerd in de mestscheider en van daaruit gescheiden in een dikke en dunne fractie. Deze activiteit moet worden gezien als het bewerken van dierlijke mest.

In bijlage I, onderdeel C, categorie 7.1, sub a, van het Besluit omgevingsrecht zijn inrichtingen voor het bewerken van dierlijke meststoffen aangewezen. In categorie 7.5 worden handelingen met mest genoemd die inrichtingen vergunningplichtig maken. Mestscheiding wordt hier niet genoemd, zodat voor deze vorm van mestbewerking geen vergunningplicht geldt. Wat betekent dit nu voor een veehouderij?

Een veehouderij is op grond van het Activiteitenbesluit een type B- of een type C-inrichting. Voor een type B-veehouderij geldt dat mestscheiding als nieuwe activiteit kan worden gemeld. De activiteit zelf is niet in het Activiteitenbesluit geregeld, omdat het proces dat met de activiteit verbonden is geen grote negatieve gevolgen voor het milieu heeft. Daarom kent het Activiteitenbesluit geen specifieke voorschriften voor deze activiteit. Wel gelden de algemene voorschriften uit hoofdstuk 2 (voor zover van toepassing). Voor de opslag van de met het proces vrijkomende dikke en dunne fractie gelden de voorschriften uit de paragrafen 3.4.5 en 3.4.6.

Een type C-veehouderij is vergunningplichtig. Op grond van artikel 2.4 van het Besluit omgevingsrecht kan een type C-bedrijf alleen een activiteit melden voor zover deze activiteit in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is geregeld. Zoals hiervoor is aangegeven, is mestscheiding niet in (hoofdstuk 3 van) het Activiteitenbesluit geregeld. Dit houdt in dat voor deze activiteit een vergunning moet worden aangevraagd. Een milieuneutrale wijziging is niet aan de orde, aangezien het in werking hebben van een mestscheider leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het energieverbruik van de mestscheider.

Uit vorenstaande volgt dat mestscheiding als nieuwe activiteit bij een type C-veehouderij nogal wat administratieve ‘rompslomp’ met zich brengt, terwijl het proces van mestscheiding zelf geen grote negatieve gevolgen voor het milieu heeft. Een oplossing hiervoor kan zijn het opnemen van mestscheiding als activiteit in hoofdstuk 3 (afdeling 3.5) van het Activiteitenbesluit.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: