Mededeling ambtenaar en het vertrouwensbeginsel

Gepubliceerd op 13 september 2015

Mededeling ambtenaar en het vertrouwensbeginsel

Appellante stelt in hoger beroep dat er zich een bijzondere omstandigheid heeft voorgedaan, zodanig dat het bevoegd gezag van invordering van een verbeurde dwangsom had moeten afzien.

Wat was het geval? Het bevoegd gezag heeft appellante een last onder dwangsom opgelegd om het winkelgedeelte op haar perceel terug te brengen naar een oppervlakte van maximaal 100 m2. Een toezichthouder constateerde nadien dat appellante zich hier niet aan heeft gehouden, waarna het bevoegd gezag heeft besloten tot invordering van de dwangsom over te gaan.

Appellante is tegen dit besluit in beroep gegaan, maar vangt bij de rechtbank bot. Zij laat het er echter niet bij zitten en stelt hoger beroep in. In hoger beroep doet zij wederom een beroep op het vertrouwensbeginsel. Een ambtenaar had haar namelijk te kennen gegeven dat een oppervlakte aan winkel van 185 m2 in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Gelet hierop mocht zij erop vertrouwen dat bij het terug brengen van de oppervlakte aan winkel tot 185 m2 geen dwangsom zou worden verbeurd.

Vertrouwen gewekt?

In navolging van de rechtbank oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig is dat a. er aan het bevoegd gezag toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan; b. door een daartoe bevoegd persoon, en c. waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.

Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat een dergelijke toezegging is gedaan. Oftewel: hetgeen de ambtenaar te kennen heeft gegeven, voor zover dat daadwerkelijk is gebeurd, voldoet niet aan de voorwaarden die de jurisprudentie stelt aan het vertrouwensbeginsel.

Het was voor appellante dus zaak geweest om hetgeen de ambtenaar te kennen heeft gegeven, op schrift te krijgen van het bevoegd gezag door een daartoe bevoegd persoon.

ECLI:NL:RVS:2015:2844

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: