Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Tijdens een bedrijfsbezoek bij een jachthaven zag ik dat bij een tankstation voor vaartuigen vloeibare brandstof gelekt werd bij het tanken. De bediende van het tankstation sproeide hierna vloeibare zeep over de oliefilm die op het oppervlaktewater zichtbaar was en…..   weg was de verontreiniging.

Natuurlijk heb ik de man hierop aangesproken en gewezen op de gevolgen van zijn handelen en natuurlijk volgde er verdediging van zijn handelen.  Dat maakte dat ik dacht als dit klopt dan is mogelijk veel verontreiniging te voorkomen.

Want wat blijkt?

1. Zijn wij met het vervoer van personenauto’s en vrachtauto’s op zoek naar vervangende mogelijkheden voor dieselmotoren, in de pleziervaart is het omgekeerde aan de gang. Steeds meer pleziervaartuigen gebruiken dieselolie als brandstof. Er zijn nog maar enkele kleine vaartuigen uitgerust met een benzinemotor, de meeste gebruiken dieselolie als brandstof.

2. De man verklaarde dat bij alle jachthavens en tankstations voor de afgifte van brandstof aan vaartuigen deze problemen zich voordoen. Het morsen van de vloeibare brandstof wordt veroorzaakt door brandstofoverloop bij het tanken als de tank bijna vol is of als de brandstoftank gevuld wordt met zeer koude brandstof. Het morsen kan voorkomen worden door in het schip een zogenaamde brandstofoverloop te plaatsen. Dit apparaat vangt de overlopende brandstof op in een twee liter groot reservoir en zal uiteindelijk via de ontluchtingspijp teruglopen in de brandstoftank. Uit de gebruiksaanwijzing blijkt dat dit apparaat nog beter zijn werk doet als gebruik wordt gemaakt van een vulpistool met automatische afslag. Artikel 487a, lid 5, schrijft een automatisch afslagmechanisme voor dus daar kunnen we in ieder geval op handhaven.

3. Het blijkt dat de kosten van een dergelijke brandstopoverloop voor veel schippers te hoog zijn en het apparaat wordt dan ook zelden gemonteerd.

4. Het gaat hier vermoedelijk in Nederland door het morsen van brandstof over duizenden liters brandstof per jaar en meestal wordt het “wegwerken” door middel van een zeepproduct gerealiseerd. Dit heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de waterbodem

Kwaliteit oppervlaktewater

Vanaf 1995 gaat de kwaliteit van ons oppervlaktewater achteruit door allerlei oorzaken zoals eutrofiëring, medicijnlozingen, plastic, bestrijdingsmiddelen enzovoort. Als we kijken naar de van toepassing zijnde artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling op het afleveren van vloeibare brandstof aan vaartuigen kan door toezicht en handhaving genoemde verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem door morsen bij tanken van vaartuigen voorkomen worden. Echter, het voorschrijven van een brandstofoverloop op de schepen is op grond van genoemde regels niet mogelijk. Dit hoort meer thuis bij de eisen aan vaartuigen.

Pas op 1. Artikel 4.75 van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing als geloosd wordt op oppervlaktewater (oliewaterslibafscheider).

Pas op 2. Artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op het lozen van gemorste brandstoffen bij vaste afleverinstallatie voor het leveren van brandstof aan vaartuigen en dus is de Waterwet hierop van toepassing.

Pas op 3. Deze artikelen staan in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en zijn dus niet van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen.

Mindmaps

Voor de duidelijkheid heb ik een aantal mindmaps gemaakt met betrekking tot het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen.

Wilt u de mindmaps in uw bezit voor controles op het afleveren van vloeibare brandstoffen van vaartuigen stuur mij dan even een berichtje (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en ik zorg dat zij bij u komen.  De problematiek rondom lozingen in het oppervlaktewater komt uitgebreid aanbod tijdens onze  cursusdagen Activiteitenbesluit.

https://mibacu.nl/cursusaanbod/basiscursusdag-activiteitenbesluit/

https://mibacu.nl/cursusaanbod/verdiepingscursusdag-activieitenbesluit-industrieel/

Over de schrijver


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php on line 245
Gerard Leeman

Gerard Leeman

Gerard Leeman is zelfstandig ondernemer, verzorgt opleidingen op het gebied van omgevingsrecht en ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Hij schrijft regelmatig scherpe columns voor branchewebsites en een krant waarbij hij met de nodige dosis humor zijn mening geeft over uiteenlopende zaken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: