Is een mestzak een bouwwerk?

Gepubliceerd op 05 december 2018

Is een mestzak een bouwwerk?

Burgemeester en wethouders hebben een last onder dwangsom opgelegd om een mestzak te verwijderen en verwijderd te houden wegens strijd met het bestemmingsplan. Is deze last terecht opgelegd?

In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat het bevoegd gezag de mestzak terecht heeft aangemerkt als een mestopslagvoorziening als bedoeld in de bouwregels van het bestemmingsplan. Appellant stelt in hoger beroep dat de mestzak geen bouwwerk is en dat om die reden de bouwregels niet van toepassing zijn.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) bekijkt allereerst wat het bestemmingsplan onder bouwwerk verstaat: ‘elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond’. Daarnaast stelt de Afdeling vast dat op grond van de bouwregels uitsluitend mag worden gebouwd ten dienste van de agrarische bestemming, met dien verstande dat mestopslagvoorzieningen niet zijn toegestaan.

Naar het oordeel van de Afdeling kan de mestzak alleen een mestopslagvoorziening in de zin van de bouwregels zijn, als de mestzak een bouwwerk is. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, is de Afdeling van oordeel dat de mestzak geen bouwwerk is als bedoeld in de bouwregels. De mestzak is een platte zak, gemaakt van PVC en die los op de grond ligt. De mestzak bevat derhalve geen constructief element en is daarmee geen bouwwerk. Dat betekent dat de aanwezigheid van de mestzak niet in strijd is met het bestemmingsplan. Een overtreding van het bestemmingsplan heeft zich dan ook niet voorgedaan, zodat burgemeester en wethouders niet bevoegd waren om op grond daarvan handhavend op te treden.

ECLI:NL:RVS:2018:3962

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: