Insleep van zoönosen

Gepubliceerd op 19 augustus 2016

Insleep van zoönosen

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben onderzocht hoe de kans op besmetting van vleeskuikenkoppels kan worden verkleind.

Op vleeskuikenbedrijven is een uitgebreide hygiënecheck gedaan, waarin allerlei aspecten zijn opgenomen die een relatie kunnen hebben met de insleep van campylobacter in stallen, zoals de inrichting van het bedrijfsterrein, bedrijfs- en stalhygiëne, gebruik van materialen, ongediertebestrijding en de opleiding en instructie van personeel.

Vleeskuikenhouders hebben windbreekgaas voor de luchtinlaat aangebracht om vliegen uit de stal te weren. Ook hebben vleeskuikenhouders maatregelen genomen om insleep te voorkomen op basis van het ‘schone en vuile weg’-principe. Dit komt erop neer interne loop- en transportlijnen te scheiden van de externe transportlijnen, het verplaatsen van de vulpijpen voor het lossen van voer en vóór toegang tot het bedrijfsterrein wielen en wielkasten van de wagens te reinigen en te ontsmetten.

Daarnaast doen bedrijven aan vliegenwering/-bestrijding, omdat vliegen een belangrijke overbrenger van campylobacter-besmetting zijn. Deurdrangers helpen om vliegen buiten de stal te houden. Mestafvoer speelt ook een rol bij campylobacter-besmetting, vanwege vliegen en knaagdieren. Daarom is het verstandig om mest zo snel mogelijk na de ronde afvoeren, de mestopslag zo ver mogelijk van de stal(len) te situeren en alert te zijn op ongediertebestrijding.

Omgevingsvergunning

Maatregelen om insleep van campylobacter (maar ook andere zoönosen) te voorkomen danwel te beperken, zijn primair opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en op deze wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur. Uit jurisprudentie volgt echter dat insleep van zoönosen bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu een mee te wegen belang is. Dit houdt in dat het bevoegd gezag, als daartoe aanleiding is, maatregelen die niet in de primaire wetgeving zijn vastgelegd, als voorschrift aan de omgevingsvergunning kunnen verbinden.

Activiteitenbesluit

Voor bedrijven die onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, geldt de zogeheten zorgplicht. Dit is geregeld in hoofdstuk 2 en bevat geen uitputtende regeling. Dit houdt in dat het bevoegd gezag door het stellen van maatwerkvoorschriften ook maatregelen in het kader van het voorkomen danwel beperken van de insleep van zoönosen kunnen voorschrijven. Vanwege een terughoudende toepassing van maatwerkvoorschriften moet een besluit om maatwerkvoorschriften te stellen, zorgvuldig worden voorbereid en goed worden gemotiveerd.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: