Het wijzigen van een beschikking eerste fase milieu

Gepubliceerd op 02 september 2015

Het wijzigen van een beschikking eerste fase milieu

Ingevolge artikel 2.5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) kan een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager in twee fasen worden verleend. Ingevolge het zesde lid kan de beschikking met betrekking tot de eerste fase bij de beschikking met betrekking tot de tweede fase worden gewijzigd (voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning).

Op verzoek van aanvrager heeft de gemeente in 2011 de beschikking eerste fase genomen. Deze beschikking ziet op het veranderen van een inrichting (milieu). In 2012 heeft de aanvrager de aanvraag voor de beschikking tweede fase ingediend. Deze aanvraag ziet op bouwen en het milieuneutraal veranderen van de inrichting. In 2013 is op deze aanvraag positief beschikt. Na inwerkingtreding van beide beschikkingen is sprake van een omgevingsvergunning.

Niet tegen de beschikking eerste fase, maar wel tegen de beschikking tweede fase wordt beroep ingesteld. In de uitspraak op het beroep oordeelt de rechtbank dat met het beroep de in rechte onaantastbaar geworden beschikking eerste fase niet alsnog ter discussie kan worden gesteld. Op zich is dit juist. Echter, nu met de beschikking tweede fase een mogelijke wijziging van de beschikking eerste fase is beoogd door een wijziging van de inrichting, heeft de rechtbank het bepaalde in artikel 2.5, zesde lid, van de Wabo niet onderkend. In dit geval had de rechtbank moeten beoordelen of het bevoegd gezag in de aanvraag voor de beschikking tweede fase aanleiding had moeten zien om de beschikking eerste fase te wijzigen, in de zin van artikel 2.5, zesde lid, van de Wabo. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in hoger beroep dan ook dat de rechtbank ten onrechte hieraan voorbij gegaan is. Echter, zij oordeelt ook dat dit niet kan leiden tot vernietiging van de aangevallen uitspraak nu is gebleken dat met het wijzigen van de inrichting het niet noodzakelijk is de beschikking eerste fase te wijzigen.

ECLI:NL:RVS:2015:2503

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: