Het veranderen van een vergunningplichtige inrichting

Gepubliceerd op 12 juni 2016

Het veranderen van een vergunningplichtige inrichting

Een omgevingsvergunningplichtige veevoederfabriek in een klein dorpje in de provincie Utrecht plaatst op één van de gebouwen een aantal zendmasten ten behoeve van telecommunicatie. Een omwonende van de fabriek is hier niet blij mee en vraagt zich af of dit zonder omgevingsvergunning milieu kan.

Artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat voor het veranderen van de veevoederfabriek geen omgevingsvergunning is vereist als dit in overeenstemming is met de verleende omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften.

Artikel 2.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht bepaalt voor het veranderen van de veevoederfabriek geen omgevingsvergunning is vereist als deze geen IPPC-installatie heeft en de veranderingen betrekking hebben op in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde activiteiten.

Vergunningplichtig 

De veevoederfabriek heeft geen installatie als bedoeld in bijlage I van de Richtlijn industriële emissies, zodat de fabriek een vergunningplichtige inrichting zonder IPP-installatie is. In zoverre kan de verandering zonder vergunning worden uitgevoerd. Echter, het in werking hebben van zendmasten is geen activiteit die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is genoemd. Dit houdt in dat voor de verandering een vergunning is vereist, tenzij de verandering in overeenstemming is met de verleende omgevingsvergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Het plaatsen van zendmasten is niet in overeenstemming met de verleende vergunning. Zeker niet nu een aan de vergunning verbonden voorschrift bepaalt dat de inrichting in overeenstemming moet zijn met de aan de vergunning ten grondslag liggende aanvraag. In deze aanvraag is het plaatsen van zendmasten niet opgenomen.

 Handhaving

De conclusie is dat voor het plaatsen van zendmasten de omgevingsvergunning moet worden gewijzigd. Nu dit zonder vergunning is gedaan, is overtreding van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een feit. Dit artikel bepaalt namelijk dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een inrichting te veranderen. Een verzoek om handhaving van de omwonende lijkt hier dan ook kansrijk.

Als vanwege het veranderen van de veevoederfabriek geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, dan kan worden volstaan met de reguliere procedure van artikel 3.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de zogeheten milieuneutrale wijziging. Is dit niet het geval, dan moet de uitgebreide procedure worden gevolgd.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: