Het aanvullen van een melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 24 februari 2016

Het aanvullen van een melding Activiteitenbesluit

Af en toe ontvang ik van een gemeente of omgevingsdienst een verzoek om een gedane melding aan te vullen. Eigenlijk is dit best bijzonder, aangezien de Wet milieubeheer dan wel het Activiteitenbesluit hierover niets regelt.

Artikel 8.41 van de Wet milieubeheer biedt de wettelijke grondslag voor het doen van een melding en welke gegevens bij de melding moeten worden verstrekt. Dit is nader uitgewerkt in de artikelen 1.10, 1.10a en verder van het Activiteitenbesluit. Wat nu als niet aan de gestelde indieningsvereisten wordt voldaan? Veelal verzoekt het bevoegd gezag om aanvullingen, ondanks dat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat. In de praktijk wordt aan een dergelijk verzoek gehoor gegeven door toezending van de aanvullingen.

Onvolledig

De vraag is wat de juridische status is van een onvolledige melding, omdat het doen van een melding niet gericht is op enig rechtsgevolg. Het bevoegd gezag hoeft namelijk op een ingekomen melding geen besluit te nemen. Uitsluitend moet het bevoegd gezag van een ingekomen melding openbaar kennis geven, door bijvoorbeeld publicatie hiervan in een huis-aan-huisblad. Mijn inziens geldt deze verplichting ook voor een onvolledige melding.

Het doen van een onvolledige melding, bewust of onbewust, is een overtreding van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer in verbinding met de artikelen 1.10, 1.10a en verder van het Activiteitenbesluit. Hiertegen kan het bevoegd gezag handhavend optreden door oplegging van een last onder dwangsom. Gelukkig kiest het bevoegd gezag er vaak voor om een brief te sturen met daarin een verzoek om aanvullingen om de melding toch volledig te krijgen. Handhavend optreden is daardoor niet nodig. Een weigerachtige melder kan echter wel met een bevoegd gezag te maken krijgen die handhavend optreedt!

Bij een verzoek om aanvullingen is wel enige oplettendheid geboden. De aanvullingen kunnen uitsluitend betrekking hebben op de indieningsvereisten die aan een melding worden gesteld en niet op gegevens om helder te krijgen of aan een voorschrift uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Ter verduidelijking hiervan geef ik het volgende voorbeeld.

Artikel 1.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit verplicht tot het verstrekken van een beschrijving van het ventilatiesysteem. Gelet hierop kan een verzoek om aanvulling van de melding geen betrekking hebben op het wijzigen van de tekening, omdat een staldeur op minder dan 50 meter afstand is gesitueerd van een geurgevoelig object. Dit laatste houdt namelijk verband met toezicht op naleving van artikel 3.117 van het Activiteitenbesluit.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: