Fruitteelt en creosootolie

Gepubliceerd op 17 december 2018

Fruitteelt en creosootolie

Tijdens het wandelen zag ik een grote hoeveelheid fruitboompalen liggen in de nabijheid van een sloot. Ik rook de o zo herkenbare lucht van teerolie of carboleum of creosootolie.

De boomgaard in de omgeving van die partij palen was voor een groot deel geruimd waardoor ik vermoedde dat er nieuwe bomen gepoot gaan worden met nieuwe boompalen. Logisch toch?

Een paar weken later lagen de boompalen daar nog steeds in afwachting van hun nieuwe functie en ik rook weer dezelfde lucht van polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat zetten mij aan het denken. Deze palen zijn tegen rotting behandeld met creosoot en naar ik hoop daarna gefixeerd.

Verduurzaming

Ik vroeg mij af hoeveel verduurzaamde palen in Nederland worden toegepast. Deze palen gaan als het goed is 25 tot 30 jaar mee en wat gebeurt er dan met de oude palen. Worden zij afgeven aan een erkende inzamelaar of worden zij verbrand? Deze palen bevatten zeer zorgwekkende stoffen. ZZS zijn stoffen die ernstige en vaak irreversibele effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Het is belangrijk om te weten of afvalstoffen met ZZS door een verwerker geaccepteerd worden. De blootstelling aan afval met ZZS kan immers leiden tot gezondheidsrisico’s voor de werknemers. Daarnaast kan de aanwezigheid van ZZS in afval tijdens het afvalbeheer leiden tot emissies naar bodem, water en lucht. De verwerking van afval met ZZS moet voldoen aan de voorschriften die REACH en de POP-verordening voorschrijven en de beleidslijn uit hoofdstuk B.14 van het LAP3. Tot slot kunnen afvalstoffen als gevolg van de aanwezigheid van ZZS andere gevaareigenschappen hebben dan afvalstoffen waarin geen ZZS voorkomen, waardoor deze afvalstoffen mogelijk moeten worden aangemerkt als gevaarlijk afval. Hoe weten we bij deze afvalstoffen dat zij de Concentratie Grenswaarde-LAP= 0,1 gewicht% niet overschrijden?

Ik vroeg mij ook af of en hoeveel deze palen in de 25-30 jaar dat zij dienstdoen uitlogen en wat voor invloed dit kan hebben op de bodem/grondwater ter plaatse en op de vruchten van de naast de paal opgroeiende vruchtbomen.

Ook vroeg ik mij af wat de invloed kan zijn van de opslag van deze palen voor mensen of medewerkers die daar in de buurt wonen of werken en voor de kwaliteit van in de nabijheid gelegen oppervlaktewateren.

Als laatste vroeg ik mij af wie handhaaft hier nu op? De Omgevingsdienst, de provincie, de waterkwaliteitsbeheerder of de NVWA. Ik weet het niet (meer) mede doordat per 1 januari 2013 het Besluit PAK houdende coating is komen te vervallen. Ik kan niet anders bedenken dan dat moet worden gehandhaafd op hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer en op het Activiteitenbesluit milieubeheer of het algemeen zorgplichtartikel. Ik kan ook nog wel een paar artikelen uit het Wetboek van strafrecht bedenken.

Het lijkt allemaal niet zo belangrijk maar hier zie je toch bij dat bij alle stadia de milieuaspecten een rol spelen; bij de opslag van de nieuwe boompalen, bij het gebruik tijdens de 25-30 jaren en in het afvalstadium.

Alternatieven

Misschien heeft nog nooit iemand nagedacht over het gebruik van deze verduurzaamde boompalen, dit zou goed kunnen. Misschien is nu de tijd aangebroken om te gaan nadenken over minder schadelijke alternatieven.

Over de schrijver

Gerard Leeman

Gerard Leeman

Gerard Leeman is zelfstandig ondernemer, verzorgt opleidingen op het gebied van omgevingsrecht en ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Hij schrijft regelmatig scherpe columns voor branchewebsites en een krant waarbij hij met de nodige dosis humor zijn mening geeft over uiteenlopende zaken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: