Dieselmotoremissies bij noodstroomaggregaten

Gepubliceerd op 06 oktober 2016

Dieselmotoremissies bij noodstroomaggregaten

Naar aanleiding van de column van Bert Lowijs over noodstroomaggregaten wil ik in deze column schrijven over het zelfde onderwerp, maar met een andere benadering. Namelijk vanuit de hoek van gezondheid en welzijn van werknemers en toezichthouders die betrokken zijn bij het werken met of de controle van noodstroomaggregaten.

Zoals Bert terecht opmerkt is een goed functionerend noodstroomaggregaat in de veehouderij van groot belang, maar ook soms wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld om installaties bij stroomuitval toch te kunnen laten functioneren.

Noodstroomaggregaten komen bij meerdere activiteiten voor, zoals ook bij nieuwbouw, om werkzaamheden uit te kunnen voeren door bouwvakkers waarbij nog geen elektriciteit van het net gebruikt kan worden en ook bij popfestivals en andere evenementen.

Bert benadert de noodstroomaggregaat vanuit de milieuhoek en de voorschriften die vanuit het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 3, dus ook voor vergunningplichtige bedrijven) van toepassing zijn.

Ik wil in deze column aandacht vragen voor blootstelling aan dieselmotoremissies in zogenaamde omsloten ruimtes en wijzen op de gezondheidsrisico’s die dit met zich brengt.

We weten ondertussen allemaal dat uitlaatgassen van dieselmotoren (DME) giftig zijn. Zij bevat gassen en vaste deeltjes (roet). Het gasmengsel dat vrijkomt bij het verbranden van diesel bestaat uit diverse toxische en irriterende gassen, waaronder formaldehyde, ketonen, NOx, koolmonoxide en enkelvoudige aromaten. De vrijkomende roetdeeltjes bevatten zware metalen, waaronder arseen en chroom, pak’s en pcb’s. Deze deeltjes kunnen bij inademen in de longen terecht komen en zorgen voor het krijgen van ziektes, zoals hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontstekingsreacties en longfunctieveranderingen. Daarnaast is er verhoogde kans op long- en blaaskanker.

Het is dan ook logisch dat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen voorkomt en dat er vanuit de arbowetgeving eisen gesteld zijn aan onder andere dieselmotoren in onder andere noodstroomaggregaten.

Blootstelling aan DME in omsloten ruimten kan worden veroorzaakt door gebruik van een met dieselmotor aangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen en daarom zijn er op grond van de artikelen 3 en 5 van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 4.1c, 4.2, 4.16, 4.17 en 4.18 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 4.20c van de Arbeidsomstandighedenregeling wettelijke eisen aan deze motoren in omsloten ruimtes gesteld.

Wat is een omsloten ruimte?

Dat is een ruimte, vierkant of rechthoekig, ten minste omgeven door drie aansluitende wanden en een dak. Zijn in de wanden openingen gemaakt door het open zetten van deuren en ramen dan wordt die wand nog steeds meegeteld. Ontbreekt enkel het bovenvlak (dak) dan is ook sprake van een omsloten ruimte. Dus ook ruimtes waar een noodstroomaggregaat kan zijn opgesteld. Denk hierbij ook aan scheepsruimen en zeecontainers.

In deze ruimtes is het noodzakelijk dat de DME direct wordt afgevoerd door een aansluiting op de uitlaat naar een veilige plek buiten de omsloten ruimte, of er moet een roetfilter op de uitlaat worden geplaatst met een afvangrendement van ten minste 70%. Nog beter is het om de dieselmotor te vervangen. Een goed voorbeeld van de vervangingsplicht is bij vorkheftrucks die gebruikt worden in omsloten ruimtes. De vervangingsplicht gaat vóór op het nemen van bronmaatregelen!

Waarom een column over arbeidsomstandigheden terwijl deze wetgeving niet tot onze competentie behoort? Op de eerste plaats in het belang van de gezondheid van de toezichthouder, belast met het toezicht op onder andere noodstroomvoorzieningen en op de tweede plaats om door te kunnen geven aan de Inspectie SZW, we hebben immers een oog- en oorfunctie.

Wilt u meer informatie over omsloten ruimtes en blootstelling aan dieselmotoremissies? Download dan de BasisInspectieModule van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: