Detailhandel: type A of type B inrichting?

Gepubliceerd op 20 september 2015

Detailhandel: type A of type B inrichting?

In het kader van het opleiden van nieuwe, jonge collega’s toezichthouder doe ik gevelcontrole in diverse gemeenten die aangesloten zijn bij de desbetreffende omgevingsdienst. Gevelcontrole wordt in de eerste plaats gedaan om te controleren of de bedrijven die in het bestand staan nog daadwerkelijk op die locatie gevestigd zijn. In de tweede plaats om kennis over te dragen op een wat andere manier dan in een leslokaal.

Verleden week is een gemeente door ons op deze manier gecontroleerd en voor mij is nu wel helder dat gevelcontrole nuttig is. Een bijkomend voordeel is dat tegenwoordig alles digitaal verwerkt wordt en dat direct via de Kamer van Koophandel gecontroleerd kan worden welke ondernemer staat ingeschreven.

Type A of type B inrichting?

In  de bezochte gemeente was ook sprake van detailhandel en dat veroorzaakt toch enige verwarring. Is detailhandel nu uitgezonderd op grond van artikel 2.1 lid 4 van het Besluit omgevingsrecht? Is detailhandel überhaupt een inrichting en is detailhandel, indien niet uitgezonderd, een type A of een type B inrichting? Ook de vraag of een ijssalon en dergelijke een horeca inrichting is of detailhandel is niet één twee drie beantwoord. Lastig.

Natuurlijk kun je je afvragen of winkels en dergelijke nu een zodanige gevaar, schade of hinder veroorzaken dat we daar wel energie in moeten stoppen, maar ik vind van wel.

Detailhandel heeft zo zijn eigen problematiek, zoals reclame-uitingen op de openbare weg, rijwielen voor de woningen van derden, geuroverlast, geluidoverlast, overlast veroorzaakt door verlichting van panden en reclame, terrassen, uitstallingen op het trottoir, brandgevaar, opslag van afval buiten de winkels, zoals karton en pallets, alarminstallaties, airco’s,  enzovoort.

Mijn ervaring is dat omwonenden niet snel klagen om de sfeer in de straat of in de wijk goed te houden, maar zij zullen zeker blij zijn als er een einde komt aan bovengenoemde overlast door het controleren op de regels die op deze inrichtingen van toepassing zijn, zoals het bestemmingsplan (horeca in plaats van detailhandel) de Algemene plaatselijke verordening, de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Over de schrijver

Gerard Leeman

Gerard Leeman

Gerard Leeman is zelfstandig ondernemer, verzorgt opleidingen op het gebied van omgevingsrecht en ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Hij schrijft regelmatig scherpe columns voor branchewebsites en een krant waarbij hij met de nodige dosis humor zijn mening geeft over uiteenlopende zaken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: