De Obm: Lex Silencio Positivo en leges

Gepubliceerd op 02 september 2015

De Obm: Lex Silencio Positivo en leges

Vorige week heb ik voor een agrarisch ondernemer een omgevingsvergunning aangevraagd voor het houden van 62 vleesrunderen. Een zogeheten omgevingsvergunning beperkte milieutoets, op grond van artikel 2.2a, eerste lid, onder i, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor).

Deze week kreeg ik bericht van het bevoegd gezag dat de aanvraag in behandeling is genomen, omdat alle benodigde gegevens zijn ingediend. In de brief staat verder dat de reguliere procedure van toepassing is en dat in beginsel binnen acht weken wordt beslist. Het is mogelijk dat de beslistermijn met zes weken wordt verlengd en dat ik in dat geval bericht krijg.

Vergunning van rechtswege verleend?

Tot zover een duidelijke uiteenzetting van het bevoegd gezag over de procedure. Maar in de brief staat nog meer en dat wekt verbazing.

“Beslissen wij niet binnen deze termijn, dan is de vergunning van rechtswege verleend. Dit betekent dat u het plan dan volgens de aanvraag mag uitvoeren”. Dit gestelde roept bij mij vraagtekens op en ik duik snel in het Bor. Waar had ik het ook al weer gelezen? O ja, artikel 6.19 van het Bor. Op een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van 62 vleesrunderen is Lex Silencio Positivo, oftewel een vergunning van rechtswege, niet van toepassing.

Leges

“Voor deze aanvraag bent u, ongeacht de uitkomst, leges verschuldigd. Aan het einde van de procedure stellen wij het legesbedrag vast. U ontvangt hiervoor een factuur van de gemeente”. Ook dit roept bij mij vraagtekens op. Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets is toch vrijgesteld van leges? Snel blader ik wederom in het Bor, artikel 4.10. En ja hoor, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets is vrijgesteld van leges.

“Als u vragen of opmerkingen heeft,…”. Vorenstaande is voor mij aanleiding geweest om contact op te nemen met de behandelend ambtenaar en hem te wijzen op de fouten in de brief. Inmiddels heb ik van de gemeente een aangepaste brief ontvangen.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: