Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt het bevoegd gezag de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Bij het toepassen van deze bevoegdheid heeft het bevoegd gezag een zekere beoordelingsruimte bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van het milieu.

Ambtshalve of op verzoek

Maatwerkvoorschriften kunnen ambtshalve, maar ook op verzoek worden gesteld. Bij ambtshalve kan worden gedacht aan maatregelen die beschreven staan in een bij een melding behorend rapport van akoestisch onderzoek en die moeten worden genomen om aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen. Omwonenden kunnen verzoeken om maatwerkvoorschriften te stellen, indien zij hinder ondervinden van een inrichting. Uit jurisprudentie blijkt dat de bestuursrechter in beroepsprocedures uitsluitend beoordeelt of het bevoegd gezag in redelijkheid gebruik kon maken van zijn bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen.

Beleidsruimte

Het bevoegd gezag heeft beleidsruimte bij een beslissing om al dan niet maatwerkvoorschriften te stellen. Immers, het stellen van maatwerkvoorschriften is een bevoegdheid, geen plicht. Als voorbeeld het volgende. Een omwonende van een melkveehouderij verzoekt het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift te stellen waarin de exploitant wordt opgedragen hem tijdig te waarschuwen als mest wordt gemixt. Het bevoegd gezag kan dit verzoek in redelijkheid afwijzen als het om een normale melkveehouderij gaat en er geen sprake is van een zodanig bijzondere situatie.

Nog een voorbeeld. Een omwonende van een melkveehouderij verzoekt het bevoegd gezag een maatwerkvoorschrift te stellen om vliegenoverlast te beperken. Het bevoegd gezag kan dit verzoek in redelijkheid afwijzen als blijkt dat de exploitant structureel bestrijdingsmiddelen toepast.

Beoordelingsruimte

Bij het stellen van maatwerkvoorschriften heeft het bevoegd gezag beoordelingsruimte: wat is nodig ter bescherming van het milieu? Als voorbeeld het volgende. Het bevoegd gezag heeft een maatwerkvoorschrift gesteld om trillinghinder te beperken door voor te schrijven dat de maximale snelheid voor voertuigen binnen de melkveehouderij maximaal 10 km/h is. Een omwonende van de melkveehouderij had verzocht om een onderzoek naar trillinghinder uit te voeren. Een dergelijk onderzoek bij een normale melkveehouderij kan het bevoegd gezag onredelijk vinden.

Toepassing bevoegdheid

De wetgever gaat ervan uit dat, gezien de specifieke werkingssfeer van het instrument maatwerkvoorschrift, het gebruik van dit instrument tot bijzondere en incidentele gevallen beperkt blijft (zie de Nota van Toelichting bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, de voorganger van het Activiteitenbesluit, Stb. 2007, 415, blz. 116). Een terughoudende toepassing van deze bevoegdheid is dan ook op zijn plaats.

Over de schrijver


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php on line 245
Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: