Artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet

Gepubliceerd op 14 augustus 2015

Artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), de Waterwet en de Drank- en horecawet zijn bepalingen opgenomen over het toepassen van bestuursdwang door het bevoegd gezag als iemand weigert medewerking te verlenen aan een toezichthouder. Dat is goed geregeld en daar zijn wij toezichthouders blij mee. Stel u komt voor controle op grond van het Activiteitenbesluit bij een tandartsenpraktijk. De tandarts doet de deur voor u open en u meldt dat u voor een reguliere controle komt (oppassen dat hij u niet verkeerd begrijpt want anders zit u zo in de behandelstoel).

U toont uw legitimatiebewijs en deelt de tandarts mede wat de controle inhoudt. De tandarts beschikt echter niet over een amangaamafscheider en weigert daarom alle medewerking, U mag de praktijk niet betreden.

Hier is door de wetgever in voorzien. De tandartspraktijk maakt gelukkig geen deel uit van een woning want anders moet u nog meer oppassen, zeker als ambtenaar. (artikel 370 van het Wetboek van strafrecht; ambtelijke huisvredebreuk).

Niet meewerken?

Uw bevoegdheden waaronder de bevoegdheid alle plaatsen te mogen betreden staan in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 5:20 van diezelfde Awb staat dat een ieder zijn medewerking moet verlenen. De strafbaarstelling voor het (opzettelijk) niet meewerken staat in artikel 184 van het Wetboek van strafrecht en wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Dan maakt de tandarts een afweging en hij denkt die straf zal zo een vaart niet lopen en hij weigert zijn medewerking. U vordert nogmaals medewerking, maar de tandarts blijft weigerachtig. U kunt nu proces-verbaal op (laten) maken, maar verder kunt u weinig. Ook hierin heeft de wetgever voorzien: in de artikel 5.14 Wabo, artikel 8.7 Waterwet en artikel 44 van de Drank- en horecawet is geregeld dat het bevoegd gezag bestuursdwang mag toepassen om de toezichthouder gebruik kan maken van zijn bevoegdheden.

In genoemde artikelen staat dat het bestuursorgaan, bevoegd tot bestuursrechtelijke handhaving bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang ter handhaving van artikel 5:20 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan de krachtens artikel 5:10 aangewezen ambtenaren. In artikel 44 van de Drank- en horecawet wordt deze bevoegdheid gegeven aan de Burgemeester en de Minister.

Even samenvatten

In artikel 5:20 van de Awb staat dat iedereen zijn medewerking moet verlenen aan een toezichthouder, in artikel 184 strafrecht is het opzettelijk niet medewerken strafbaar gesteld en in de genoemde artikelen van de Wabo, Waterwet en Drank- en horecawet is de mogelijkheid tot het toepassen van bestuursdwang (dus ook het toepassen van een last onder dwangsom) door het bevoegd gezag geregeld.

Maar nu het grote verschil met de Arbeidsomstandighedenwet en waarvan ik graag zou zien dat dit in de Omgevingswetgeving ook zo zou worden geregeld:

In artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet is de toezichthoudende ambtenaar ZELF! bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang terzake de naleving van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht voor zover het de verplichting betreft tot het verlenen van medewerking aan de toezichthouder. Dit is toch veel praktischer en sneller en het getuigt van vertrouwen in ons toezichthouders en is vertrouwen niet het toverwoord in de Omgevingswet? Mijn advies, aanpassen nu het nog kan.

Over de schrijver

Gerard Leeman

Gerard Leeman

Gerard Leeman is zelfstandig ondernemer, verzorgt opleidingen op het gebied van omgevingsrecht en ondersteunt bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Hij schrijft regelmatig scherpe columns voor branchewebsites en een krant waarbij hij met de nodige dosis humor zijn mening geeft over uiteenlopende zaken.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: