Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Gepubliceerd op 13 mei 2018

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Het lijkt vaste jurisprudentie te zijn geworden: het opnemen van een planregel in het bestemmingsplan over de achtergrondbelasting vanwege geurhinder van veehouderijen is uit juridisch oogpunt aanvaardbaar.

ECLI:NL:RVS:2018:1342

In de uitspraak van 25 april 2018 gaat het over een regel in het bestemmingsplan waarin een toets aan de achtergrondbelasting voor geur is opgenomen in het geval dat een veehouderij zijn stalvloeroppervlakte wil uitbreiden. Deze toets moet ertoe leiden dat in het geval van uitbreiding een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

Ruimtelijk aanvaardbaar

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verwijzend naar de uitspraak van 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1969, acht het opnemen van normen voor de achtergrondbelasting in een bestemmingsplan in beginsel ruimtelijk relevant en aanvaardbaar. Daartoe overweegt de Afdeling dat de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) uitsluitend betrekking heeft op de voorgrondbelasting, de geurbelasting die een individuele veehouderij op een geurgevoelig object veroorzaakt. Voor de cumulatieve geurbelasting van het totale aantal veehouderijen in een gebied, de achtergrondbelasting, wordt in de Wgv, noch in andere wetgeving een kader geboden. De beoordeling en normering van de cumulatieve geurbelasting moet derhalve in beginsel plaatsvinden in het ruimtelijke spoor, waaronder in een bestemmingsplan. In het kader van een bestemmingsplan kan, ter bescherming van het woon- en leefklimaat in de desbetreffende gemeente, een bredere toets dan uitsluitend de geurbelasting van een individuele veehouderij worden uitgevoerd.

Niet strenger dan de wet

In de uitspraak van 25 april 2018 had de raad van de gemeente Pekela een strengere norm voor de achtergrondbelasting gesteld dat de norm voor de voorgrondbelasting in de Wgv. Dit acht de Afdeling echter in strijd met het recht.

De uitspraak maakt duidelijk dat via het ruimtelijk spoor een toetsingskader voor de achtergrondbelasting vanwege geurhinder kan worden gesteld voor uitbreidingen van veehouderijen. Dit toetsingskader mag er echter niet toe leiden dat strengere voorwaarden aan een uitbreiding worden gesteld dan de voorwaarden uit de Wgv.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: