Wijziging van het Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 06 oktober 2015

Wijziging van het Activiteitenbesluit

Op 1 oktober jl. is een wijziging van het Activiteitenbesluit in het Staatsblad (nr. 337) gepubliceerd. Het betreft de zogenoemde vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit. 

Mestscheiding en het Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 05 oktober 2015

Mestscheiding en het Activiteitenbesluit

Steeds meer veehouders schaffen een mestscheider aan om mest in voldoende mate af te kunnen zetten of nuttig te kunnen toepassen (boxstrooisel). Waar in het Activiteitenbesluit is deze activiteit geregeld?

Friese netwerkdag 2015

Gepubliceerd op 04 oktober 2015

Friese netwerkdag 2015

Op 24 september jl. hebben Gerard en ik een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse netwerkdag van de Fumo, de omgevingsdienst van Friesland. 

Bouwwerk, open erf of terrein

Gepubliceerd op 04 oktober 2015

Bouwwerk, open erf of terrein

Op de dag van de Omgevingswet, de datum 1 oktober 2015, werd onder andere uitleg gegeven over de invoering van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit besluit gaat het Bouwbesluit 2012 vervangen. 

Is een advies van de welstand bindend?

Gepubliceerd op 27 september 2015

Is een advies van de welstand bindend?

Bouwplannen worden getoetst aan zogeheten redelijke eisen van welstand, vastgelegd in een welstandsnota. Deze toets wordt uitgevoerd door een Welstandscommissie, die het bevoegd gezag hierover adviseert. Is het bevoegd gezag aan dit advies gebonden?

Geluidoverlast bij evenementen

Gepubliceerd op 27 september 2015

Geluidoverlast bij evenementen

Ik las deze week een uitspraak (ECLI:NL:RBGEL:2015:5861) over geluidoverlast door evenementen. De rechter wijst op het feit dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning te weinig onderzoek had gedaan naar de geluidoverlast bij de klagers.

Friese VTH netwerkdag 2015

Gepubliceerd op 25 september 2015

Friese VTH netwerkdag 2015

Net als verleden jaar waren Bert en ik uitgenodigd een presentatie te houden op de netwerkdag voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers, georganiseerd door de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing).

Detailhandel: type A of type B inrichting?

Gepubliceerd op 20 september 2015

Detailhandel: type A of type B inrichting?

In het kader van het opleiden van nieuwe, jonge collega’s toezichthouder doe ik gevelcontrole. Gevelcontrole wordt gedaan om te controleren of de bedrijven die in het bestand staan nog daadwerkelijk op die locatie gevestigd zijn.

Het nut van een controlevoorschrift

Gepubliceerd op 16 september 2015

Het nut van een controlevoorschrift

In 2011 verleent het bevoegd gezag een omgevingsvergunning milieu. Aan deze vergunning is het voorschrift verbonden dat binnen zes maanden een controlemeting moet worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat een dergelijk voorschrift nog wel eens wordt vergeten!

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: