Een ongewoon voorval binnen een inrichting

Gepubliceerd op 22 december 2015

Een ongewoon voorval binnen een inrichting

Hoewel de uitspraak betrekking heeft op een ongewoon voorval dat op 1 oktober 2013 plaatsvond, blijkt uit deze uitspraak van 15 december 2015 nog maar eens hoe belangrijk de strafrechter artikel 17.2 van de Wet milieubeheer vindt.

Reinigen/ontsmetten van veetransportwagens en het Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 09 december 2015

Reinigen/ontsmetten van veetransportwagens en het Activiteitenbesluit

Op grond van artikel 20, eerste lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s moeten bedrijven waar tien of meer evenhoevigen worden gehouden beschikken over een eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaats. 

Geen uitstel elektronische monitoring luchtwassers

Gepubliceerd op 25 november 2015

Geen uitstel elektronische monitoring luchtwassers

Het lijkt nu definitief: alle in werking zijnde luchtwassers moeten per 1 januari 2016 zijn voozien van een elektronisch monitoringssyteem. NVV en LTO hadden gevraagd om uitstel vanwege de financiële crisis in met name de varkenshouderij. De staatssecretaris geeft echter geen verdere uitstel.

Besluit emissiearme huisvesting en Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 24 november 2015

Besluit emissiearme huisvesting en Activiteitenbesluit

Onlangs deed ik voor een melkrundveehouderij een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor het uitbreiden van het aantal stuks melkrundvee in een bestaande stal. Kort daarop kreeg ik van het bevoegd gezag een brief met daarin het verzoek om de melding aan te vullen.

Houtkachels

Gepubliceerd op 23 november 2015

Houtkachels

De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) wil dat wettelijk wordt vastgelegd wat mag en wat niet mag. Het beleid rond particuliere houtkachels is nu nog veel te vrijblijvend, vindt de GGD.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Gepubliceerd op 23 november 2015

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Vandaag stond dit bericht in de krant: “Twee mannen, van 55 en 57, kwamen in augustus vorig jaar om het leven doordat in de ruimte waarin ze aan het werk waren argon was vrijgekomen”. 

Bouwen ten behoeve van een reëel agrarisch bedrijf

Gepubliceerd op 05 november 2015

Bouwen ten behoeve van een reëel agrarisch bedrijf

In veel bestemmingsplannen voor het buitengebied is bepaald dat er uitsluitend bouwwerken mogen gebouwd ten behoeve van een reëel agrarisch bedrijf. Maar wat is nu een reëel agrarisch bedrijf?

Ziekte van Parkinson

Gepubliceerd op 29 oktober 2015

Ziekte van Parkinson

Ik was aan het lesgeven en mensen die mij kennen weten dat ik veel belang hecht aan eigen veiligheid van toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren. Dus ook in deze cursus vroeg ik de cursisten tijdens hun werkzaamheden te letten op onder andere risicofactoren van stoffen. 

Onverwacht herstel?

Gepubliceerd op 27 oktober 2015

Onverwacht herstel?

De vierde tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit wordt zoals ik het lees niet met gejuich ontvangen door de Afdeling advisering van de Raad van State. Te lezen valt dat de Afdeling advisering stelt dat het ontwerpbesluit op verschillende punten haaks staat op de doelstellingen.

Hobbymatig houden van paarden

Gepubliceerd op 13 oktober 2015

Hobbymatig houden van paarden

Het hobbymatig houden van paarden kan de gemoederen in de praktijk aardig bezig houden. Waar eindigt bijvoorbeeld het hobbymatige karakter hiervan en waar begint de bedrijfsmatigheid?

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: