Voorlopige maatregel

Gepubliceerd op 10 mei 2016

Voorlopige maatregel

Er is een zuivelgigant die aankondigt duizend boeren te willen helpen aan een mestvergistingsinstallatie. Met zo’n installatie kan men op de boerderij mest omzetten via een gasmotor in elektriciteit.

Sporen van verandering

Gepubliceerd op 14 april 2016

Sporen van verandering

1978, ik was rijkspolitieman met als standplaats Everdingen, een dorpje van ongeveer 600 inwoners. Mijn werk bestond uit het aanwezig zijn als politieman en het begeleiden van de jaarlijkse Sinterklaas intocht. 

Gasfleszekering

Gepubliceerd op 15 maart 2016

Gasfleszekering

Het is nu mogelijk om de veiligheid van personen werkzaam in viskramen en dergelijke, maar ook het publiek op markten, campings, kermissen, terrassen en andere openbare ruimtes te waarborgen tegen gasexplosies, brand en/of verstikking door gas.

Verkeersoverlast vanwege een inrichting: milieurelevant?

Gepubliceerd op 03 maart 2016

Verkeersoverlast vanwege een inrichting: milieurelevant?

In beroepsprocedures wordt regelmatig verkeershinder vanwege een inrichting aangehaald. Het betreft veelal transportbewegingen van en naar de inrichting, dat tot verkeersonveilige situaties op de openbare weg kan leiden. 

Moet een nieuwe inrichtinghouder zich melden?

Gepubliceerd op 25 februari 2016

Moet een nieuwe inrichtinghouder zich melden?

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een bedrijf (lees: inrichting) wordt overgenomen waardoor sprake is van een nieuwe inrichtinghouder. Moet deze wijziging worden gemeld aan het bevoegd gezag?

Het aanvullen van een melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 24 februari 2016

Het aanvullen van een melding Activiteitenbesluit

Af en toe ontvang ik van een gemeente of omgevingsdienst een verzoek om een gedane melding aan te vullen. Eigenlijk is dit best bijzonder, aangezien de Wet milieubeheer dan wel het Activiteitenbesluit hierover niets regelt.

Het verlangen van een akoestisch onderzoek

Gepubliceerd op 24 februari 2016

Het verlangen van een akoestisch onderzoek

Naar aanleiding van een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij werd ik gebeld door de behandelend ambtenaar. Hij vroeg mij om de aanvraag aan te vullen met een rapport van akoestisch onderzoek. 

Vuile sloot door opslag van veevoeder

Gepubliceerd op 08 februari 2016

Vuile sloot door opslag van veevoeder

In een nieuwsbericht van eind januari 2016 las ik dat een sloot was vervuild, omdat vanaf een veevoederopslag van een agrarisch bedrijf percolaat in de sloot stroomde. 

Artikel 18.18 Wet milieubeheer

Gepubliceerd op 06 januari 2016

Artikel 18.18 Wet milieubeheer

Begin januari 2009 zijn twee procesoperators en een hoofdoperator van een raffinaderij bezig met het drainen van water uit de refluxleiding van een destillatietoren. 

Beoordeling MER-plicht bij aanvraag obm

Gepubliceerd op 22 december 2015

Beoordeling MER-plicht bij aanvraag obm

Inmiddels zijn we een beetje gewend aan het instrument obm: omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Maar hoe moet een aanvraag voor een obm inhoudelijk worden beoordeeld?

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: