Het intrekken van een omgevingsvergunning

Gepubliceerd op 28 juni 2016

Het intrekken van een omgevingsvergunning

Een agrariër belt verontrust over de brief van de gemeente waarin het voornemen om de in 2012 verleende omgevingsvergunning in te trekken wordt meegedeeld. “Zal toch niet zo’n voort lopen Bert?”, vraagt hij.

Het gelijkheidsbeginsel en tetteruitlaten

Gepubliceerd op 15 juni 2016

Het gelijkheidsbeginsel en tetteruitlaten

De uitspraak met zaaknummer 4871766 WM VERZ 16-104 handelt over beroep tegen een sanctie op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de zogeheten Wet Mulder, waarbij bepaalde verkeersovertredingen bestuursrechtelijk worden afgedaan. 

Het veranderen van een vergunningplichtige inrichting

Gepubliceerd op 12 juni 2016

Het veranderen van een vergunningplichtige inrichting

Een omgevingsvergunningplichtige veevoederfabriek in een klein dorpje in de provincie Utrecht plaatst op één van de gebouwen een aantal zendmasten ten behoeve van telecommunicatie. Een omwonende van de fabriek is hier niet blij mee en vraagt zich af of dit zonder omgevingsvergunning milieu kan.

Jurisprudentie één inrichting en grond als afvalstof

Gepubliceerd op 25 mei 2016

Jurisprudentie één inrichting en grond als afvalstof

In de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag van 21 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:4391) gaat het over het beroep dat is aangetekend tegen een last onder dwangsom ( n de invordering) van de gemeente Westland. Aan de orde zijn de begrippen inrichting en afvalstof.

Voorlopige maatregel

Gepubliceerd op 10 mei 2016

Voorlopige maatregel

Er is een zuivelgigant die aankondigt duizend boeren te willen helpen aan een mestvergistingsinstallatie. Met zo’n installatie kan men op de boerderij mest omzetten via een gasmotor in elektriciteit.

Sporen van verandering

Gepubliceerd op 14 april 2016

Sporen van verandering

1978, ik was rijkspolitieman met als standplaats Everdingen, een dorpje van ongeveer 600 inwoners. Mijn werk bestond uit het aanwezig zijn als politieman en het begeleiden van de jaarlijkse Sinterklaas intocht. 

Gasfleszekering

Gepubliceerd op 15 maart 2016

Gasfleszekering

Het is nu mogelijk om de veiligheid van personen werkzaam in viskramen en dergelijke, maar ook het publiek op markten, campings, kermissen, terrassen en andere openbare ruimtes te waarborgen tegen gasexplosies, brand en/of verstikking door gas.

Verkeersoverlast vanwege een inrichting: milieurelevant?

Gepubliceerd op 03 maart 2016

Verkeersoverlast vanwege een inrichting: milieurelevant?

In beroepsprocedures wordt regelmatig verkeershinder vanwege een inrichting aangehaald. Het betreft veelal transportbewegingen van en naar de inrichting, dat tot verkeersonveilige situaties op de openbare weg kan leiden. 

Moet een nieuwe inrichtinghouder zich melden?

Gepubliceerd op 25 februari 2016

Moet een nieuwe inrichtinghouder zich melden?

In de praktijk komt het nogal eens voor dat een bedrijf (lees: inrichting) wordt overgenomen waardoor sprake is van een nieuwe inrichtinghouder. Moet deze wijziging worden gemeld aan het bevoegd gezag?

Het aanvullen van een melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 24 februari 2016

Het aanvullen van een melding Activiteitenbesluit

Af en toe ontvang ik van een gemeente of omgevingsdienst een verzoek om een gedane melding aan te vullen. Eigenlijk is dit best bijzonder, aangezien de Wet milieubeheer dan wel het Activiteitenbesluit hierover niets regelt.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: