Keuring noodstroomaggregaat

Gepubliceerd op 06 oktober 2016

Keuring noodstroomaggregaat

Een goed functionerend noodstroomaggregaat in de veehouderij is van groot belang. Bedrijven die volgens de IKB gecertificeerd zijn, zijn verplicht een noodstroomaggregaat te hebben, deze één keer per twee maanden in werking te stellen en dit te registreren.

Exclusief toetsingskader geur voor veehouderij

Gepubliceerd op 09 september 2016

Exclusief toetsingskader geur voor veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader voor het aspect geurhinder bij vergunningverlening aan veehouderijen. Kan het bevoegd gezag hiervan afwijken bij een ambtshalve wijziging van de vergunning vanwege veel klachten over de inrichting?

Insleep van zoönosen

Gepubliceerd op 19 augustus 2016

Insleep van zoönosen

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben onderzocht hoe de kans op besmetting van vleeskuikenkoppels kan worden verkleind. 

Valwanden: Eureka!

Gepubliceerd op 15 augustus 2016

Valwanden:  Eureka!

In het vakblad ArtsenAuto van juli/augustus 2016 staat een artikel over uitvindingen. Hier staat ook de uitvinding in van dierenarts Bulle Koster, namelijk valwanden. Zo simpel en zo geweldig dat ik graag in deze column aandacht vraag voor deze vinding. 

Het intrekken van een omgevingsvergunning

Gepubliceerd op 28 juni 2016

Het intrekken van een omgevingsvergunning

Een agrariër belt verontrust over de brief van de gemeente waarin het voornemen om de in 2012 verleende omgevingsvergunning in te trekken wordt meegedeeld. “Zal toch niet zo’n voort lopen Bert?”, vraagt hij.

Het gelijkheidsbeginsel en tetteruitlaten

Gepubliceerd op 15 juni 2016

Het gelijkheidsbeginsel en tetteruitlaten

De uitspraak met zaaknummer 4871766 WM VERZ 16-104 handelt over beroep tegen een sanctie op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de zogeheten Wet Mulder, waarbij bepaalde verkeersovertredingen bestuursrechtelijk worden afgedaan. 

Het veranderen van een vergunningplichtige inrichting

Gepubliceerd op 12 juni 2016

Het veranderen van een vergunningplichtige inrichting

Een omgevingsvergunningplichtige veevoederfabriek in een klein dorpje in de provincie Utrecht plaatst op één van de gebouwen een aantal zendmasten ten behoeve van telecommunicatie. Een omwonende van de fabriek is hier niet blij mee en vraagt zich af of dit zonder omgevingsvergunning milieu kan.

Jurisprudentie één inrichting en grond als afvalstof

Gepubliceerd op 25 mei 2016

Jurisprudentie één inrichting en grond als afvalstof

In de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag van 21 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:4391) gaat het over het beroep dat is aangetekend tegen een last onder dwangsom ( n de invordering) van de gemeente Westland. Aan de orde zijn de begrippen inrichting en afvalstof.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: