Het toepassen van stoffen

Gepubliceerd op 23 oktober 2016

Het toepassen van stoffen

Tijdens een controle bij een inrichting waar dieren werden gehuisvest en in het Besluit omgevingsrecht was aangewezen als vergunningplichtig trof ik een situatie aan die veel vragen oproept. Wat was het geval?

Koeienvlaai, groene stroom?

Gepubliceerd op 09 oktober 2016

Koeienvlaai, groene stroom?

In de krant van 7 oktober staat dat de uitwerpselen van koeien in een mestvergister kunnen worden omgezet in biogas en groene stroom. Een artikel dat optimisme uitstraalt.

Grens aan belastbaarheid ambtenaren

Gepubliceerd op 09 oktober 2016

Grens aan belastbaarheid ambtenaren

Afgelopen donderdag was de jaarlijks door de Vereniging van milieuprofessionals (VVM) georganiseerde Dag van de Omgevingswet in het provinciekantoor in Den Haag. Op deze dag worden wij meegenomen in de ontwikkelingsfase van de Omgevingswet en dit jaar werd ingezoomd op de vier algemene maatregelen van bestuur die onder de Omgevingswet komen te hangen.

Dieselmotoremissies bij noodstroomaggregaten

Gepubliceerd op 06 oktober 2016

Dieselmotoremissies bij noodstroomaggregaten

Naar aanleiding van de column van Bert Lowijs over noodstroomaggregaten wil ik in deze column schrijven over het zelfde onderwerp, maar met een andere benadering. Namelijk vanuit de hoek van gezondheid en welzijn van werknemers en toezichthouders die betrokken zijn bij het werken met of de controle van noodstroomaggregaten.

Keuring noodstroomaggregaat

Gepubliceerd op 06 oktober 2016

Keuring noodstroomaggregaat

Een goed functionerend noodstroomaggregaat in de veehouderij is van groot belang. Bedrijven die volgens de IKB gecertificeerd zijn, zijn verplicht een noodstroomaggregaat te hebben, deze één keer per twee maanden in werking te stellen en dit te registreren.

Exclusief toetsingskader geur voor veehouderij

Gepubliceerd op 09 september 2016

Exclusief toetsingskader geur voor veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader voor het aspect geurhinder bij vergunningverlening aan veehouderijen. Kan het bevoegd gezag hiervan afwijken bij een ambtshalve wijziging van de vergunning vanwege veel klachten over de inrichting?

Insleep van zoönosen

Gepubliceerd op 19 augustus 2016

Insleep van zoönosen

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research hebben onderzocht hoe de kans op besmetting van vleeskuikenkoppels kan worden verkleind. 

Valwanden: Eureka!

Gepubliceerd op 15 augustus 2016

Valwanden:  Eureka!

In het vakblad ArtsenAuto van juli/augustus 2016 staat een artikel over uitvindingen. Hier staat ook de uitvinding in van dierenarts Bulle Koster, namelijk valwanden. Zo simpel en zo geweldig dat ik graag in deze column aandacht vraag voor deze vinding. 

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: