Risico’s van benzeen bij autodemontagebedrijven

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Risico’s van benzeen bij autodemontagebedrijven

Bij autodemontagebedrijven worden alle vloeistoffen eerst uit het autowrak gehaald voordat het wrak wordt geplat of geschredderd. Tijdens een bezoek aan een autodemontagebedrijf viel het me op dat het in de demontagehal ernstig rook naar benzinedamp. Nadat een medewerker liet zien hoe benzine uit een wrak wordt verwijderd, begreep ik hoe dit kwam. 

Aerius Calculator: hoe werkt het rekenmodel?

Gepubliceerd op 31 maart 2017

Aerius Calculator: hoe werkt het rekenmodel?

Aerius Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het berekenen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van bijvoorbeeld de exploitatie van een veehouderij. 

Werk aan de winkel?

Gepubliceerd op 24 februari 2017

Werk aan de winkel?

Op 21 februari jl. heeft de Europese Commissie de (herziene en nieuwe) BBT-conclusies van de intensieve veehouderij gepubliceerd. Deze zijn te raadplegen op http://bit.ly/2l0gXsR.

Begrip tonen is iets anders dan begrip hebben

Gepubliceerd op 13 februari 2017

Begrip tonen is iets anders dan begrip hebben

Afgelopen weken is het onderdeel communicatie bij onze beide HAMIL opleidingen gegeven. Het onderdeel communicatie vinden wij zo belangrijk dat er een aanwezigheidsverplichting geldt voor deelnemers. Waarom? Wij zijn er van overtuigd dat communicatie een belangrijk hulpmiddel is om als toezichthouder/ster het werk goed te kunnen doen en agressie te voorkomen.

‘We zijn maar camera’

Gepubliceerd op 09 februari 2017

‘We zijn maar camera’

Regelmatig doe ik samen met mijn collega Gerard milieucontroles. Heel leerzaam om zoals wij het zeggen ‘met de poten in de klei’ te staan. Hoewel we ons goed voorbereiden op een controle, staan we soms toch voor verrassingen. 

Toename ammoniakemissie: belangrijke nadelige gevolgen?

Gepubliceerd op 01 februari 2017

Toename ammoniakemissie: belangrijke nadelige gevolgen?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) verleend voor een uitbreiding van een veehouderij met biologisch houden van varkens. Ondanks een (forse) toename van de ammoniakemissie is voorafgaand aan vergunningverlening niet besloten tot het laten opstellen van een milieueffectrapport. 

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley

Gepubliceerd op 19 januari 2017

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley

De gemeenten Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude hebben recent interim beleid vastgesteld voor vergunningverlening aan veehouderijen. Aanleiding voor dit beleid is verhoogde achtergrondconcentraties in (delen van) de regio FoodValley als gevolg van ammoniak-, geur- en fijnstofemissies en het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van het RIVM. Met dit onderzoek is aangetoond dat er relaties zijn tussen verhoogde achtergrondconcentraties en negatieve gezondheidseffecten, hoewel nader onderzoek hierover meer duidelijkheid moet geven.

Het verwijderen van de dikke fractie uit de mestkelder

Gepubliceerd op 17 januari 2017

Het verwijderen van de dikke fractie uit de mestkelder

Een toezichthouder van een gemeente belde mij naar aanleiding van een praktijkgeval. Bij een controle bleek dat de agrariër de dikke fractie uit de drijfmestkelder had verwijderd en zonder voorzieningen elders op het bedrijf had opgeslagen. De toezichthouder vroeg zich af of de regels uit het Activiteitenbesluit voor de opslag van drijfmest van toepassing waren, aangezien de mest uit de drijfmestkelder kwam.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: