Geuronderzoek

Gepubliceerd op 20 januari 2018

Geuronderzoek

Op 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit uitgebreid met een regeling voor geur. Meer concreet: het normstellende deel van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) is in wetgeving verankerd.

Verzoek om handhaving geur- en geluidoverlast

Gepubliceerd op 08 januari 2018

Verzoek om handhaving geur- en geluidoverlast

Met het schrijven van deze column wil ik aandacht vragen voor de uitspraak van 18 december 2017 van de rechtbank Gelderland. Het gaat hier om een verzoek tot handhaving voor geur- en geluidoverlast veroorzaakt door afzuiginstallaties van restaurants onder een appartementencomplex.

‘Monovergister niet snel interessant'

Gepubliceerd op 07 januari 2018

‘Monovergister niet snel interessant'

Ondanks de subsidie via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is investeren in een monovergister voor melkveehouders niet snel interessant. Dat stelt DLV Advies in een bericht van 2 januari 2018 op de website.

Overschrijding grenswaarden fijnstof veehouderijbedrijven

Gepubliceerd op 06 januari 2018

Overschrijding grenswaarden fijnstof veehouderijbedrijven

Elk jaar in december publiceert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de lijst met veehouderijbedrijven die een overschrijding veroorzaken van de grenswaarden voor fijnstof (PM10). Welke bedrijven zijn dit en wat betekent dit voor de betrokken bedrijven?

Risico’s van benzeen bij autodemontagebedrijven

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Risico’s van benzeen bij autodemontagebedrijven

Bij autodemontagebedrijven worden alle vloeistoffen eerst uit het autowrak gehaald voordat het wrak wordt geplat of geschredderd. Tijdens een bezoek aan een autodemontagebedrijf viel het me op dat het in de demontagehal ernstig rook naar benzinedamp. Nadat een medewerker liet zien hoe benzine uit een wrak wordt verwijderd, begreep ik hoe dit kwam. 

Aerius Calculator: hoe werkt het rekenmodel?

Gepubliceerd op 31 maart 2017

Aerius Calculator: hoe werkt het rekenmodel?

Aerius Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het berekenen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van bijvoorbeeld de exploitatie van een veehouderij. 

Werk aan de winkel?

Gepubliceerd op 24 februari 2017

Werk aan de winkel?

Op 21 februari jl. heeft de Europese Commissie de (herziene en nieuwe) BBT-conclusies van de intensieve veehouderij gepubliceerd. Deze zijn te raadplegen op http://bit.ly/2l0gXsR.

Begrip tonen is iets anders dan begrip hebben

Gepubliceerd op 13 februari 2017

Begrip tonen is iets anders dan begrip hebben

Afgelopen weken is het onderdeel communicatie bij onze beide HAMIL opleidingen gegeven. Het onderdeel communicatie vinden wij zo belangrijk dat er een aanwezigheidsverplichting geldt voor deelnemers. Waarom? Wij zijn er van overtuigd dat communicatie een belangrijk hulpmiddel is om als toezichthouder/ster het werk goed te kunnen doen en agressie te voorkomen.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: