Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Gepubliceerd op 08 december 2018

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) zijn door provincies aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Gaat dit met de komst van de Omgevingswet veranderen?

Is een mestzak een bouwwerk?

Gepubliceerd op 05 december 2018

Is een mestzak een bouwwerk?

Burgemeester en wethouders hebben een last onder dwangsom opgelegd om een mestzak te verwijderen en verwijderd te houden wegens strijd met het bestemmingsplan. Is deze last terecht opgelegd?

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Gepubliceerd op 13 mei 2018

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Het lijkt vaste jurisprudentie te zijn geworden: het opnemen van een planregel in het bestemmingsplan over de achtergrondbelasting vanwege geurhinder van veehouderijen is uit juridisch oogpunt aanvaardbaar.

Wanneer is een melding een melding?

Gepubliceerd op 11 april 2018

Wanneer is een melding een melding?

Een vaak terugkerende vraag tijdens de cursus Activiteitenbesluit milieubeheer van Mibacu heeft betrekking op de melding: ‘een onvolledige melding is geen melding’. Recente jurisprudentie geeft een helder antwoord.

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Gepubliceerd op 14 maart 2018

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Sinds 1 januari 2016 is monomestvergisting geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, mits de maximale verwerkingscapaciteit niet meer dan 25.000 m3 per jaar bedraagt.

Aanrijdbeveiliging bij het opslaan van drijfmest en digestaat

Gepubliceerd op 26 januari 2018

Aanrijdbeveiliging bij het opslaan van drijfmest en digestaat

Één van de cursisten van de opleiding Hamil van Mibacu vroeg waar de verplichting van een aanrijdbeveiliging bij het opslaan van drijfmest en digestaat in het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen. ‘Dat zoek ik even voor je op’, was mijn eerste enthousiaste reactie. Toch bleek dit niet zo eenvoudig als gedacht.

Geuronderzoek

Gepubliceerd op 20 januari 2018

Geuronderzoek

Op 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit uitgebreid met een regeling voor geur. Meer concreet: het normstellende deel van de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) is in wetgeving verankerd.

Verzoek om handhaving geur- en geluidoverlast

Gepubliceerd op 08 januari 2018

Verzoek om handhaving geur- en geluidoverlast

Met het schrijven van deze column wil ik aandacht vragen voor de uitspraak van 18 december 2017 van de rechtbank Gelderland. Het gaat hier om een verzoek tot handhaving voor geur- en geluidoverlast veroorzaakt door afzuiginstallaties van restaurants onder een appartementencomplex.

‘Monovergister niet snel interessant'

Gepubliceerd op 07 januari 2018

‘Monovergister niet snel interessant'

Ondanks de subsidie via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is investeren in een monovergister voor melkveehouders niet snel interessant. Dat stelt DLV Advies in een bericht van 2 januari 2018 op de website.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: