Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Gepubliceerd op 19 januari 2019

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is veelal in strijd met de geldende bestemming. Een plattelandswoning kan hiervoor een oplossing zijn. Kan dit met toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht?

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Gepubliceerd op 12 januari 2019

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Is handhaving van artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer of voorschriften van een omgevingsvergunning milieu verworden tot zogenaamde klachtdelicten, waarbij het initiatief tot actie ondernemen bij omwonenden of andere belanghebbenden wordt neergelegd?

Fruitteelt en creosootolie

Gepubliceerd op 17 december 2018

Fruitteelt en creosootolie

Tijdens het wandelen zag ik een grote hoeveelheid fruitboompalen liggen in de nabijheid van een sloot. Ik rook de o zo herkenbare lucht van teerolie of carboleum of creosootolie.

Rechten melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 12 december 2018

Rechten melding Activiteitenbesluit

Wanneer ontstaat het recht om het gemelde veebestand te houden in gevallen waarin de veehouderij geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? 

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Gepubliceerd op 08 december 2018

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) zijn door provincies aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Gaat dit met de komst van de Omgevingswet veranderen?

Is een mestzak een bouwwerk?

Gepubliceerd op 05 december 2018

Is een mestzak een bouwwerk?

Burgemeester en wethouders hebben een last onder dwangsom opgelegd om een mestzak te verwijderen en verwijderd te houden wegens strijd met het bestemmingsplan. Is deze last terecht opgelegd?

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Gepubliceerd op 13 mei 2018

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Het lijkt vaste jurisprudentie te zijn geworden: het opnemen van een planregel in het bestemmingsplan over de achtergrondbelasting vanwege geurhinder van veehouderijen is uit juridisch oogpunt aanvaardbaar.

Wanneer is een melding een melding?

Gepubliceerd op 11 april 2018

Wanneer is een melding een melding?

Een vaak terugkerende vraag tijdens de cursus Activiteitenbesluit milieubeheer van Mibacu heeft betrekking op de melding: ‘een onvolledige melding is geen melding’. Recente jurisprudentie geeft een helder antwoord.

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Gepubliceerd op 14 maart 2018

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Sinds 1 januari 2016 is monomestvergisting geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, mits de maximale verwerkingscapaciteit niet meer dan 25.000 m3 per jaar bedraagt.

Aanrijdbeveiliging bij het opslaan van drijfmest en digestaat

Gepubliceerd op 26 januari 2018

Aanrijdbeveiliging bij het opslaan van drijfmest en digestaat

Één van de cursisten van de opleiding Hamil van Mibacu vroeg waar de verplichting van een aanrijdbeveiliging bij het opslaan van drijfmest en digestaat in het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen. ‘Dat zoek ik even voor je op’, was mijn eerste enthousiaste reactie. Toch bleek dit niet zo eenvoudig als gedacht.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: