Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Gepubliceerd op 03 februari 2019

Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Beweiden of niet kan van belang zijn om vast te stellen of de exploitant van een melkrundveehouderij voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Als een huisvestingssysteem inclusief beweiden is gemeld of vergund, moet het bevoegd gezag dus nagaan of daadwerkelijk sprake is van beweiden.

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt het bevoegd gezag de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Bij het toepassen van deze bevoegdheid heeft het bevoegd gezag een zekere beoordelingsruimte bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van het milieu.

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Tijdens een bedrijfsbezoek bij een jachthaven zag ik dat bij een tankstation voor vaartuigen vloeibare brandstof gelekt werd bij het tanken. De bediende van het tankstation sproeide hierna vloeibare zeep over de oliefilm die op het oppervlaktewater zichtbaar was en…....weg was de verontreiniging.

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Gepubliceerd op 19 januari 2019

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is veelal in strijd met de geldende bestemming. Een plattelandswoning kan hiervoor een oplossing zijn. Kan dit met toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht?

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Gepubliceerd op 12 januari 2019

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Is handhaving van artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer of voorschriften van een omgevingsvergunning milieu verworden tot zogenaamde klachtdelicten, waarbij het initiatief tot actie ondernemen bij omwonenden of andere belanghebbenden wordt neergelegd?

Fruitteelt en creosootolie

Gepubliceerd op 17 december 2018

Fruitteelt en creosootolie

Tijdens het wandelen zag ik een grote hoeveelheid fruitboompalen liggen in de nabijheid van een sloot. Ik rook de o zo herkenbare lucht van teerolie of carboleum of creosootolie.

Rechten melding Activiteitenbesluit

Gepubliceerd op 12 december 2018

Rechten melding Activiteitenbesluit

Wanneer ontstaat het recht om het gemelde veebestand te houden in gevallen waarin de veehouderij geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? 

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Gepubliceerd op 08 december 2018

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) zijn door provincies aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Gaat dit met de komst van de Omgevingswet veranderen?

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: