Het omgevingsrecht...

Gerard Leeman
Bert Lowijs

Wij publiceren regelmatig door ons geschreven artikelen over het omgevingsrecht, gebaseerd op ervaringen in de praktijk en over jurisprudentie.
Wie wij zijn? Wij zijn Gerard Leeman en Bert Lowijs, deskundig betrokken bij het omgevingsrecht als docent, adviseur, vergunningverlener of toezichthouder.
Maar bovenal: wij zijn u graag van dienst!

De laatste artikelen

Rechten melding Activiteitenbesluit

Rechten melding Activiteitenbesluit

Wanneer ontstaat het recht om het gemelde veebestand te houden in gevallen waarin de veehouderij geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? 

Lees verder

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) zijn door provincies aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Gaat dit met de komst van de Omgevingswet veranderen?

Lees verder

Is een mestzak een bouwwerk?

Is een mestzak een bouwwerk?

Burgemeester en wethouders hebben een last onder dwangsom opgelegd om een mestzak te verwijderen en verwijderd te houden wegens strijd met het bestemmingsplan. Is deze last terecht opgelegd?

Lees verder

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Achtergrondbelasting geur in het ruimtelijk spoor

Het lijkt vaste jurisprudentie te zijn geworden: het opnemen van een planregel in het bestemmingsplan over de achtergrondbelasting vanwege geurhinder van veehouderijen is uit juridisch oogpunt aanvaardbaar.

Lees verder

Wanneer is een melding een melding?

Wanneer is een melding een melding?

Een vaak terugkerende vraag tijdens de cursus Activiteitenbesluit milieubeheer van Mibacu heeft betrekking op de melding: ‘een onvolledige melding is geen melding’. Recente jurisprudentie geeft een helder antwoord.

Lees verder

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Sinds 1 januari 2016 is monomestvergisting geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, mits de maximale verwerkingscapaciteit niet meer dan 25.000 m3 per jaar bedraagt.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Wilt u een e-mail ontvangen zodra wij een nieuw artikel publiceren? Schrijft u zich dan nu in voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt nooit meer dan een e-mail per week en u kunt zich altijd weer eenvoudig afmelden.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: