Het omgevingsrecht...

Gerard Leeman
Bert Lowijs

Wij publiceren regelmatig door ons geschreven artikelen over het omgevingsrecht, gebaseerd op ervaringen in de praktijk en over jurisprudentie.
Wie wij zijn? Wij zijn Gerard Leeman en Bert Lowijs, deskundig betrokken bij het omgevingsrecht als docent, adviseur, vergunningverlener of toezichthouder.
Maar bovenal: wij zijn u graag van dienst!

De laatste artikelen

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is veelal in strijd met de geldende bestemming. Een plattelandswoning kan hiervoor een oplossing zijn. Kan dit met toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht?

Lees verder

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Geuroverlast is kennelijk een klachtdelict!

Is handhaving van artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer of voorschriften van een omgevingsvergunning milieu verworden tot zogenaamde klachtdelicten, waarbij het initiatief tot actie ondernemen bij omwonenden of andere belanghebbenden wordt neergelegd?

Lees verder

Fruitteelt en creosootolie

Fruitteelt en creosootolie

Tijdens het wandelen zag ik een grote hoeveelheid fruitboompalen liggen in de nabijheid van een sloot. Ik rook de o zo herkenbare lucht van teerolie of carboleum of creosootolie.

Lees verder

Rechten melding Activiteitenbesluit

Rechten melding Activiteitenbesluit

Wanneer ontstaat het recht om het gemelde veebestand te houden in gevallen waarin de veehouderij geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer valt? 

Lees verder

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Einde zeer kwetsbare gebieden nabij?

Voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) zijn door provincies aangewezen als zeer kwetsbaar gebied. Gaat dit met de komst van de Omgevingswet veranderen?

Lees verder

Is een mestzak een bouwwerk?

Is een mestzak een bouwwerk?

Burgemeester en wethouders hebben een last onder dwangsom opgelegd om een mestzak te verwijderen en verwijderd te houden wegens strijd met het bestemmingsplan. Is deze last terecht opgelegd?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Wilt u een e-mail ontvangen zodra wij een nieuw artikel publiceren? Schrijft u zich dan nu in voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt nooit meer dan een e-mail per week en u kunt zich altijd weer eenvoudig afmelden.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: