Het omgevingsrecht...

Gerard Leeman
Bert Lowijs

Wij publiceren regelmatig door ons geschreven artikelen over het omgevingsrecht, gebaseerd op ervaringen in de praktijk en over jurisprudentie.
Wie wij zijn? Wij zijn Gerard Leeman en Bert Lowijs, deskundig betrokken bij het omgevingsrecht als docent, adviseur, vergunningverlener of toezichthouder.
Maar bovenal: wij zijn u graag van dienst!

De laatste artikelen

Wel of geen voorschriften verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Wel of geen voorschriften verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Is er een mogelijkheid om in afwijking van artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht voorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm)? Met een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2018:5366) kan deze vraag positief worden beantwoord.

Lees verder

Fijnstofproblematiek bij het bereiden van voedsel

Fijnstofproblematiek bij het bereiden van voedsel

Deze week hercontrole gedaan bij een restaurant op de goede werking van de vetafscheider. Maar ook de afzuiging kreeg mijn aandacht. Waarom?

Lees verder

Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Toezicht op het beweiden van melkrundvee

Beweiden of niet kan van belang zijn om vast te stellen of de exploitant van een melkrundveehouderij voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Als een huisvestingssysteem inclusief beweiden is gemeld of vergund, moet het bevoegd gezag dus nagaan of daadwerkelijk sprake is van beweiden.

Lees verder

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Beleidsruimte bij de beslissing om maatwerkvoorschriften te stellen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer biedt het bevoegd gezag de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Bij het toepassen van deze bevoegdheid heeft het bevoegd gezag een zekere beoordelingsruimte bij de vaststelling van wat nodig is ter bescherming van het milieu.

Lees verder

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Lozing vloeibare brandstof in het oppervlaktewater

Tijdens een bedrijfsbezoek bij een jachthaven zag ik dat bij een tankstation voor vaartuigen vloeibare brandstof gelekt werd bij het tanken. De bediende van het tankstation sproeide hierna vloeibare zeep over de oliefilm die op het oppervlaktewater zichtbaar was en…....weg was de verontreiniging.

Lees verder

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is veelal in strijd met de geldende bestemming. Een plattelandswoning kan hiervoor een oplossing zijn. Kan dit met toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Wilt u een e-mail ontvangen zodra wij een nieuw artikel publiceren? Schrijft u zich dan nu in voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt nooit meer dan een e-mail per week en u kunt zich altijd weer eenvoudig afmelden.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: